Hvad er en fremtidsfuldmagt?

fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er relevant den dag, du ikke selv kan varetage dine personlige eller økonomiske forhold. Dette kan være grundet mental eller fysisk svækkelse.

Fremtidsfuldmagten tildeler du selv til en person, som du mener, er i stand til og har lyst til at repræsentere dig.

Læs med og få mere information om, hvad det vil sige at give nogen en fremtidsfuldmagt.

Hvem får fremtidsfuldmagten?

Fremtidsfuldmagten kan tildeles den eller de personer, som du selv har valgt. Når fuldmagten sættes i kraft, er det dermed den fremtidsfuldmægtige, der repræsenterer dig og tager beslutninger for dig.

Fremtidsfuldmagten kan oprettes, såfremt du er over 18 år, og din mentale tilstand er intakt. På denne måde sikres det, at du forstår konsekvenserne af oprettelsen af fremtidsfuldmagten.

Hvornår kan den sættes i kraft?

Fremtidsfuldmagten kan først ikraftsættes, når du er blevet syg eller mentalt svækket i en sådan grad, at du ikke længere vurderes at kunne være i stand til at varetage dine personlige samt økonomiske forhold.

Derfor anbefales det, at den person, du vælger til at repræsentere dig, er én, der står dig nær og ikke mindst er stabil.

 

Hvordan udarbejdes en fremtidsfuldmagt?

Det er forholdsvist enkelt at oprette fremtidsfuldmagten.

Vi har her samlet de enkelte trin, du skal følge:

 

  • Opret og underskriv fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret.
  • Herefter skal den påtegnes af notar, hvor du skal vise billed-ID.
  • Slutteligt opbevares den i Fremtidsfuldmagtsregistret indtil ikraftsættelsen.

 

Påtegnelsen af notaren koster 300 kr.